Τα κενά και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε η κατηγορούμενη
• Πώς δικαιολόγησε την απουσία του ρινικού οξυγόνου Διαβάστε την συνέχεια