Τα outfits τους, για ακόμα μια φορά, έκλεψαν τις εντυπώσεις,

Τα outfits τους, για ακόμα μια φορά, έκλεψαν τις εντυπώσεις,