Γιώργος Καπόπουλος δημοσιογράφος:

►Διαύλος επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει διαπραγμάτευση
►Ο ρόλος του άξονα Γαλλίας – Γερμανίας για την Τουρκία
►Για τον Χρήστο Ροζάκη