• ΤΙΤΑΝ: Εκδίδει διεθνές εταιρικό ομόλογο 300 εκατ ευρώ με επιτόκιο 3,5%
  • Newsphone: Αποχωρεί από το Χρηματιστήριο
  • Leroy Merlin: Κατάστημα στον Κηφισό με 150 νέες θέσεις εργασίας