• Αστέρας Βουλιαγμένης: 20 κρατήσεις το πρώτο σαβ/κο
  • MLS Πληροφορική: Σε ανεξάρτητη εταιρία ο έλεγχος των στοιχείων
  • ΔΡΟΜΕΑΣ: Αντοχή στην πανδημία λόγω εξαγωγών