Θεσπρωτία: «Πράσινο» φως από ΣτΕ το Υδροηλεκτρικό φράγμα Αβαρίτσας

Υδροηλεκτρικό φράγμα Αβαρίτσας: Το ΣτΕ γνωμοδότησε αρνητικά στην προσφυγή του Δήμου Φιλιατών και εφτά πολιτών της Θεσπρωτίας κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» επί της κοίτης του ποταμού Καλαμά, στα Διοικητικά όρια των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.

ydroilektriko
Μετά από πολλές αναβολές, το θέμα εισήχθη προς συζήτηση στις 8 Ιανουαρίου του 2020 και η απόφαση εκδόθηκε, στις αρχές Μαΐου

Η προσπάθεια κατασκευής του συγκεκριμένου έργου ξεκίνησε το 2002 όταν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το συγκεκριμένο έργο. Οχτώ χρόνια αργότερα, το 2010, το ΥΠΕΚΑ γνωμοδότησε θετικά επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης του έργου.

Τελικά η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 2014, παρά τις τότε αντιρρήσεις του Δήμου Φιλιατών, των όμορων στο φράγμα Τοπικών Κοινοτήτων και των κατοίκων.
6 χρόνια μετά, το ΣτΕ, «λύνει» την εκκρεμότητα, με την άρνησή του να κάνει δεκτή την προσφυγή των τοπικών φορέων.