Όταν ο αέρας κάνει καλά τη δουλειά του και αποκαλύπτει αυτό που οι περισσότεροι περιμένουν να δούνε.