Τον Κωνσταντίνο Φρουζή «δείχνουν» οι εισαγγελείς Διαφθοράς ως τον βασικό διακινητή του «μαύρου» χρήματος της Novartis στη χώρα μας, προκειμένου η φαρμακοβιομηχανία να διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά και να έχει προνομιακή μεταχείριση όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων της.

Σύμφωνα με το δεύτερο αίτημα δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν στην Ελβετία πριν από λίγες ημέρες και το οποίο αποκαλύπτει η Realnews, ο πρώην αντιπρόεδρος της Novartis Hellas διαχειρίστηκε μεγάλο μέρος των 45 εκατ. ευρώ που δόθηκαν ως «δώρα» σε πολιτικούς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά τους εισαγγελείς, υπάρχουν µάλιστα σοβαρές ενδείξεις ότι τα παράνοµα ποσά δόθηκαν από τον Φρουζή αφού ξεπλύθηκαν πρώτα µέσω και του τραπεζικού τοµέα.

Αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηµατικά ότι διαχειρίστηκε χρήµατα της Novartis για χρηµατισµό τρίτων προσώπων, µεταξύ των οποίων και πολιτικοί, οι εισαγγελείς κατά της ∆ιαφθοράς θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως διακινούσε το παράνοµο χρήµα και µάλιστα σε συνεννόηση µε ηγετικά στελέχη της φαρµακοβιοµηχανίας στην Ελλάδα
αλλά και της µητρικής εταιρείας που εδρεύει στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Οι πράξεις του υπάκουαν σε έναν συνολικό κεντρικό σχεδιασµό, ο οποίος περιελάµβανε όχι µόνο τις δωροδοκίες πολιτικών αξιωµατούχων και λοιπών υπαλλήλων, αλλά και το ανάλογο πέρασµα των χρηµάτων από τα ταµεία της εταιρείας στα χέρια του, µέσα από έναν µηχανισµό ξεπλύµατος, ο οποίος είναι λογικά αδύνατον να ήταν άγνωστος στην εταιρεία…»

Στον Κ. Φρουζή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δωροδοκία. Ωστόσο, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Novartis Hellas µε εξώδικό του έχει καλέσει τους εκπροσώπους της φαρµακοβιοµηχανίας να προσέλθουν ενώπιον της εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη και να δηλώσουν ότι ο ίδιος δεν είχε πρόσβαση σε εταιρικό λογαριασµό στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, προ-σκοµίζοντας στις εισαγγελικές Αρχές και την πλήρη κίνηση των λογαριασµών από τότε που εισήλθε στη Novartis µέχρι όταν αποχώρησε.

Οµως, για τους εισαγγελείς συµµετείχε σε ένα ευρύ σχέδιο που είχε κεντρική καθοδήγηση από τη µητρική εταιρεία, µε σκοπό την προώθηση των συµφερόντων της και τον έλεγχο της αγοράς του φαρµάκου. «Οι πράξεις του Φρουζή ήταν προϊόν συναπόφασης και σε γνώση των ηγετικών στελεχών κατά την περίοδο 2007-2015 όχι µόνο της Novartis Hellas ΑΕΒΕ, αλλά και της µητρικής Novartis µε έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας, καθώς οι πράξεις αυτές δεν εξυπηρετούσαν µόνο να αυξήσουν τα κέρδη της πρώτης, αλλά και να επηρεάσουν αυξητικά τα κέρδη του οµίλου σε τουλάχιστον 29 χώρες παγκοσµίως, όπου οι τιµές των φαρµάκων επηρεάζονταν από τις αντίστοιχες τιµές στην Ελλάδα. Προκύπτει, δηλαδή, ότι οι πράξεις του Φρουζή υπάκουαν σε έναν συνολικό κεντρικό σχεδιασµό…».

REAL NEWS Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Κωνσταντίνου Φρουζή

«Επαρκείς ενδείξεις»

Οπως σηµειώνεται στο αίτηµα, από όλα τα παραπάνω αλλά και τις καταθέσεις των προστατευόµενων µαρτύρων, «προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις (σ.σ.: για την άσκηση ποινικής δίωξης) ότι ο Κωνσταντίνος Φρουζής, υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή της Novartis Hellas (2007-Ιούνιος 2015), κατόπιν συναπόφασης και κοινού σχεδιασµού µε λοιπά ηγετικά στελέχη της µητρικής Novartis, µε έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας, αλλά και της Novartis Hellas ΑΕΒΕ, δωροδόκησε πρόσωπα που εµπλέκονταν στη διαδικασία έγκρισης, τιµολόγησης, αποζηµίωσης φαρµάκων και κα-
ταβολής χρεών από δηµόσιους φορείς προς τις φαρµακευτικές εταιρείες, αλλά και προκειµένου -µεταξύ άλλων- να εξασφαλιστεί η προστασία τιµής για τα σκευάσµατα για την ογκολογία και τα ορφανά φάρµακα…».

Στο σηµείο αυτό αναφέρονται συνολικά 29 άτοµα, µεταξύ αυτών οι πολιτικοί για τους οποίους η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή, καθώς και άλλοι κρατικοί αξιωµατούχοι, όπως πρώην γενικοί γραµµατείς υπουργείων και διοικητές Ταµείων.
Βάσει των όσων αναφέρονται, «τα ποσά που καταβλήθηκαν σε δώρα προκύπτει ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ. Εξάλλου προκύπτουν (από µαρτυρικές καταθέσεις) σοβαρές ενδείξεις ότι ποσά δώρων δόθηκαν από τον Φρουζή αφού ξεπλύθηκαν πρώτα µέσω και του τραπεζικού τοµέα.

Από τη µέχρι τώρα έρευνά µας, όµως, προκύπτει ότι ο Φρουζής απέστειλε µεγάλα χρηµατικά ποσά σε ελβετικά τραπεζικά ιδρύµατα… Εποµένως, είναι πολύ πιθανό ότι µέσω του ελβετικού τραπεζικού συστήµατος ο Φρουζής τέλεσε το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, µε βασικό αδίκηµα αυτό της κακουργηµατικής δωροδοκίας…».