Και την Ιοκάστη αντιμετωπίσαμε
και τον Κρέοντα δεν φοβόμαστε
και το μισό δωδεκάθεο αναμένουμε να απειλήσει με βροντές και αστραπές…
Ούτε ένα πέταλο δε θα χάσουμε

Καλό τριήμερο

Φωτογραφία της Rena Dourou.
Advertisements