Θανάσης Μπέλτσος:

Ο ισχυρισμός παραγραφής για NOVARTIS είναι ομολογία
απάτης και δωροδοκίας.

Μας λένε τα πήραμε αλλά δεν μπορείτε να μας αγγίξετε.

Advertisements