Κίνηση Ματ η αγορά του Epsilon TV από τον Ιβάν Σαββίδη. Ο ομογενής επιχειρηματίας χτύπησε… φλέβα χρυσού με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος σήμερα είναι και κερδοφόρος και δεν επιβαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Μάλιστα, τα οικονομικά του παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Η Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ, ιδιοκτήτρια του σταθμού, αύξησε τον κύκλο εργασιών 55% στα 15 εκατομμύρια ευρώ το 2016, από 9,7 εκατ. το 2015. Η εταιρεία είχε κέρδη προ φόρων ύψους 941.942 ευρώ, αύξηση 13,09% σε σχέση με το 2015, που ήταν 832.907 ευρώ. Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 5,44 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής πορείας της εταιρείας τα.. τελευταία χρόνια. Το 2014 τα ίδια κεφάλαια ήταν κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο δανεισμός είναι μηδενικός και το σύνολο των υποχρεώσεων φτάνει στα 7,62 εκατ. ευρώ. Στην εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα 1.160.000 ευρώ, εκ των οποίων έχουν λογιστικοποιηθεί 385.000 ευρώ.

Advertisements