Για να μην κουράζονται με περιφερειακές αποφάσεις, το πιο αποτελεσματικό είναι να κινηθούν από κοινού και να βγάλουν απόφαση ότι η κυβέρνηση είναι παράνομη.

Αρκεί γι΄αυτό να συνασπισθούν οι Δικαστές, η Εκκλησία, οι Καναλάρχες, οι Διαπλεκόμενοι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι Μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου.

Advertisements