Μαρία Σπυράκη: “Η Goldman Sachs και οι JP Morgan θεματοφύλακας της Μαρέβα Μητσοτάκη, από τις πιο σοβαρές εταιρίες παγκοσμίως”