Ολοκλήρωσης ασφαλτόστρωσης, πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που ύταυτόχρονα με την αποπεράτωση του αποχετευτικού ομβρυων έγιναν πραγματικότητα σήμερα για Κοσμηρά.
Λύνονται τα μεγάλα προβλήματα πρόσβασης και καθαριότητας της περιοχής!

Φωτογραφία του George Ekonomu.
Φωτογραφία του George Ekonomu.
Φωτογραφία του George Ekonomu.